7 redenen om als school te (her)positioneren

Deel deze post

Scholen moeten steeds vaker laten zien wat ze waard zijn. In de praktijk betekent dit dat onderwijsorganisaties in toenemende mate aandacht schenken aan positionering en profilering in hun beleidsstrategie. Onderwijsinstellingen die een bewuste keuze maken over hun identiteit en positionering kunnen dit vertalen in krachtige communicatie. Hiermee bewijzen ze niet alleen zichzelf een dienst, maar maken ze het ook makkelijker voor ouders en leerlingen gedurende de zoektocht naar een passende school. 

7 redenen om als school een (her)positionering aan te gaan

Er zijn verschillende redenen te benoemen waarbij het voor een school gunstig is om een (her)positioneringstraject aan te gaan. Het gaat hierbij voornamelijk om de onderstaande redenen. 

Een samenvoeging van scholen kan voor verwarring in de profilering van de desbetreffende school zorgen. Een (her)positionering is hierbij van noodzakelijk belang.  

Een (her)positionering biedt ook hulp bij een sterke wijzing van het aanbod. Denk hierbij aan een basisschool die zich ontwikkelt tot IKC; een school die kiest voor een nieuw concept. 

Wanneer het aantal leerlingen een structurele daling vertoont, kan een (her)positionering helpen de school weer op de juiste koers te krijgen. Je kijkt dan vanuit de kernboodschap van de school hoe deze weer aantrekkelijk kan worden gemaakt voor potentiële leerlingen. 

Wanneer het imago van een school is beschadigd, kan een (her)positionering essentieel zijn om dit imago weer van een frisse wind te voorzien. 

Een (her)positionering werkt als rode draad wanneer het intern onduidelijk is waar de organisatie voor staat en wat er iedere dag moet worden waargemaakt. 

Wil je je als school zijnde verbreden en een nieuwe doelgroep aanspreken? Een (her)positionering helpt dan als strategie om deze aan te trekken. 

Ook wanneer de school ongewenste associaties oproept, helpt een (her)positionering om de school van een nieuw imago te voorzien. 

Keuzes maken

Profileren betekent keuzes maken en focus aanbrengen. Positioneren en profileren vragen om een lange termijn strategie en zijn daarbij een continu proces. Soms zien we dat scholen verwachten met een enkele campagne hun imago een “boost” te kunnen geven. Het creëren van een sterke positionering vraagt om een sterke betrokkenheid van zowel leraren als leidinggevenden. Juist zij zijn degene die dagelijks interactie hebben met de leerlingen en ouders. In dit bewustwordingsproces spelen schoolleiders en bestuurders een essentiële rol. “Om buiten te winnen, moet je binnen beginnen”

Geïnteresseerd in een positioneringsstrategie voor jullie school?

Wij van de Roo bieden een masterclass positionering aan voor het onderwijs. De training wordt gegeven door Theo Jaspers en Lara Molendijk. Lara Molendijk is gespecialiseerd in positionering en branding. Theo Jaspers is een ervaringsdeskundige in het onderwijs. De masterclass wordt gegeven voor schoolleiders en onderwijsteams. 

Abonneer op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van al onze trainingen

Bekijk ook